Mevzuat

Kanun

703 sayılı KHK kapsamında 4301 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan düzenlemelere ilişkin karşılaştırma tablosu
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ilişkin 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan düzenlemeler
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş Ve İdaresine İlişkin Kanun
Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun
Hapishane Ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun
Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Yönetmelik

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller
İşyurtları Ortak Üretim Ve İşbirliği Programının Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik (14/06/2018)
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare Ve İhale Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2005 Sayısı: 26036)

Genelge

Genelge Ekleri
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU 14/01/2010 TARİH 137/3 NOLU GENELGE

Uluslararası Kurallar

ULUSLARARASI KURALLAR

Yönerge

İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE EKLERİ
İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE
İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018