Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle İlgili Duyuru
 2069

         9 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 703 nolu KHK ile Kurumumuzu düzenleyen 4301 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Yine Cumhurbaşkanlığının 1 nolu Kararnamesi’nin Geçici 1. Maddesi “02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.” hükmü gereğince bağlı kuruluşlar statüsündeki Kurumumuz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleninceye kadar aynı esaslar dâhilinde faaliyet ve çalışmalarına devam edecektir.

         İlanen duyurulur.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018