İŞYURTLARI DAİRE BAŞKANLIĞINDAN BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA SON ÖRNEK: E-FATURA
 736

İşyurtları Daire Başkanlığı, Yönetim Bilgi Sisteminde yeni bir aşamaya geldi. İşyurdu müdürlükleri tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin faturalandırılması artık e-fatura yöntemiyle yapılacak.

İşyurdu müdürlükleri arasında veri akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması, zaman ve işgücü israfının önüne geçilmesi, basılı fatura ile kargo veya posta masraflarının azamiye indirilmesi, tedarikçilerden alınacak mallarda e-fatura kullanan mükelleflerden gelecek faturaların hızlı kaydının sağlanması nedeniyle işyurdu müdürlüklerinin e-fatura sistemine geçmesine karar verilmesinin ardından yapılan çalışmalar sonunda 05.10.2018 tarihi itibarıyla e-fatura uygulaması başladı.

Bu uygulamayla fatura işlemlerinde % 40 iş gücü ve zamandan; en az 500.000 TL (beşyüzbin) gider kalemlerinden tasarruf sağlanacaktır.

Fotoğraf Galerisi

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018