Tanıtım ve Pazarlama Şubesi


Neler Yapıyoruz?


 • İşyurtları Kurumunun amaç, hedef ve politikaları ile ilgili farkındalık oluşturulmaya yönelik  çalışmalar yürütmek; bu doğrultuda, işyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin tanıtımını  yapmak,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında, işyurdu müdürlüklerine rehbelik yyapmak, (işyurdu  müdürlükleri ile gerekli eşgüdüm ve irtibatın sağlanması, gerekli protokollerin imzalanması,  sürdürülmesi ve sonuçlandırılması sürecinin takibi vb.),
 • İşyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin, ülke genelinde yapılacak satış ve dağıtımına  ilişkin planlamalar yapmak,
 • Kantinlerde satılan ürünler de dahil olmak üzere, işyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin, kalite ve fiyat standartlarının sağlanmasına ilişkin araştırmalar yapıp önerilerde bulunmak,
 • İşyurtlarında sergi, toplantı vb etkinliklerini düzenlemek ve düzenlenecek etkinliklerde  standart ve eşgüdümü sağlamak,
 • Tanıtım ve pazarlamaya ilişkin gerekli bilgi havuzunu oluşturmak, bu bilgiler  doğrultusunda işyurtları kurumuyla ilgili soru ve cevap kataloğu hazırlayıp  güncellemek,
 • Her türlü slayt sunumu, yazılı ve elektronik broşür, ürün katoloğu vb tanıtım materyallerini hazırlamak ve güncellemek,
 • Özel sektör işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetlere iliştin tanıtım, taahhüt, fesih  sürecini de kapsayan tüm işlemleri yürütmek,
 • İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımına ilişkin basın ve halkla ilişkiler kapsamında, her türlü  işlemi yürütmek,
 • Başkanlığımız internet sayfası ile ilgili işlemleri yürütmek, (tasarım, güncelleme vs),
 • İşyurtları kurumunun amaç ve politikaları çerçevesinde, ortak kurum kültürünün oluşmasına  katkı bağlamında, Daire Başkanlığımız personeline yönelik, sosyal ve kültürel etkinlikler  düzenleyerek, katılımı sağlamak,


Çalışma Arkadaşlarımız


Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E-Posta
Menderes ÇELEBİ ŞUBE MÜDÜRÜ 0312 414 79 20 (7920) menderes.celebiadalet.gov.tr
Okan GÜLER ŞEF 0312 414 79 23 (7923) okan.guleradalet.gov.tr
Ülker TÜRKBEN VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 0312 414 79 30 (7930) ulker.turkbenadalet.gov.tr

Hızlı Menü