İşyurtları Kurumu Sinop E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Tekstil Sektöründe Önemli Bir Marka Oldu

Başkanlık1 Mart 2017 Çarşamba

İşyurtları Kurumu Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tekstil sektöründe önemli bir marka oldu. Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun; Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bölümünde 1.000 metrekare, Açık Ceza İnfaz Kurumu Bölümünde 2.500 metrekare kapalı alana sahip ileri teknoloji makine ve ekipmanlara sahip tekstil atölyesinde hükümlü ve tutuklular tekstil mühendisleri ve teknikerleri başta olmak üzere uzman meslek eğitim personeli rehberliğinde mesleki eğitim almaktadır.

İşyurtları Kurumu Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun tekstil atölyelerinde; ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarına pantolon, yağmurluk, palto ve kep, kamu kurumlarına ve ceza infaz kurumlarına nevresim ve çarşaf, sağlık kurumlarına hastane tekstil ürünleri üretilmektedir.

Gömlek üretiminde Ülkemizin önemli bir markası olan İşyurtları Kurumu Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu "SİNCE" markası ile günde 1.500 adet gömlek üretmektedir.

Güçlü bir Ar-Ge Merkezine sahip İşyurtları Kurumu Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda ürünlerin gerek tasarımlarının geliştirilmesi gerekse kalitesinin artırılması için sürekli çalışılmakta, gerek üniversiteler gerekse özel sektör ile işbirliği yapılmaktadır.

Ceza infaz kurumunda meslek eğitimi alan ve kurumdan salıverildikten sonra kendi işini kurmak isteyen hükümlülerin KOSGEB'in geri dönüşümsüz hibe olanaklarından yararlandırılmaları amacıyla Ar-Ge Merkezimizde görevli personelimizin KOSGEB eğitici havuzuna akreditasyonu yapılmış, kadın ve erkek hükümlü ve tutuklulara "Girişimcilik Eğitimleri" verilmeye başlanmıştır. Bu eğitimi tamamlayan hükümlüler ceza infaz kurumundan salıverildikten sonra KOSGEB'ten geri dönüşümsüz kredi alabileceklerdir.