İşyurtları Kurumunca Organik Tarım Çalışmalarında Büyük Bir Proje: Solucan Gübresi Üretimi

Başkanlık29 Haziran 2017 Perşembe

İşyurtları Kurumunca meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek sahibi olması veya meslek sahibi olan hükümlülerin var olan mesleklerini geliştirilmesi amacıyla organik tarım çalışmaları kapsamında solucan gübresi üretimine başlandı.

İşyurtları Kurumunca tamamlanan AR-GE çalışmaları sonunda solucan gübresi; organik gübre olarak kullanılmakta, toprağın verimin artırmakta, kimyasal gübre yerine kullanılması nedeniyle topraktaki kimyasal kirliliği önlemekte, bitkinin su tutma kapasitesini artırmakta, bitkiyi korumakta ve topraktaki organik madde miktarını artırmaktadır. Yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre solucan gübresinin sebze verimini % 50'eye kadar, tarla tarım verimini % 70'e kadar artırdığı tespit edilmiştir.

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonunda ayda üç ton kapasiteli "solucan gübresi üretim tesisi" kurulmuştur.