İşyutları Kurumunca Tarımsal Çalışmalarda Büyük Bir Proje Daha Hayata Geçirildi: Center Pivot Sulama Sistemi

Başkanlık17 Temmuz 2017 Pazartesi

İşyurtları Kurumunca tarımsal çalışmalarda Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne Ülkemizin en önemli sulama projelerden birini "Center Pivot Sulama Sitemini" kurarak örnek bir çalışma başlattı. Meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek sahibi olması, meslek sahibi olan hükümlülerin sahip oldukları meslekleri geliştirmesi amacıyla kurulan 1997 yılında kurulan İşyurtları Kurumu, tarım ve hayvancılık çalışmalarında üniversiteler ve kamu kurumları ile sürekli işbirliği yaparak bu alanlardaki yatırımlarını sürekli geliştirmekte, daha fazla hükümlüye eğitim vermekte ve Ülkemize örnek projeler kazandırmaktadır.

İşyurtları Kurumunca tamamlanan AR-GE çalışmaları sonucunda Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün 2017 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacının tamamen doğal ortamda sağlanması amacıyla tarım arazilerinin "Center Pivot Sulama Sistemi" sulanması projesi başlatılmış, bu sistemle yem bitkisi üretiminde yıllık % 30 artışı sağlanmış ayrıca % 25 oranında su tasarrufu gerçekleşmiştir.

Yarıçap uzunluğu 327 metre olan "Center Pivot Sulama Sistemi" ile Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğündeki 336 dekar tarımsal alan sulanmakta, ayrıca sistemdeki komuta kontrol merkezinden yetiştirilecek bitkinin cinsine ve türüne bağlı su miktarı otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Bu sistem ile yıllık 600 ton civarında yem bitkisi üretilecektir.

İşyurtları Kurumunca "Center Pivot Sulama Sistemi" dışında; topraksız seralarda sebze üretimi, hayvan atıklarından organik gübre üretimi, kullanılmayan kamu arazilerinde tarım yapılması başta olmak üzere bir çok proje başlatılmış, başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.