İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı İle Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Arasında Gelişen Sektörlerde Hükümlü Ve Tutuklulara Meslek Edindirme Projesi Kapsamında “ Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Sertifika Programı ” İmza Töreni Gerçekleştirildi.

Başkanlık22 Şubat 2018 Perşembe

İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından hükümlülerin mesleki eğitimi konusunda “İstihdama Yönelik Eğitim Seferberliği” kapsamında önemli bir çalışma daha başlatılmıştır. 22 Şubat 2018 Perşembe günü saat 12.30 da tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaç duyduğu sertifikalı personelin yetiştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Selahaddin MENTEŞ, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Sayın Metin DEMİR, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Şaban YILMAZ, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Ertuğrul ÇEKİN, Teknik İşler Dairesi Başkanı Sayın Erdoğan BÖCEK, İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Sayın Murat ATAN, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Sayın Hakan YELEK, Adalet Bakanlığı tetkik hakimleri ve uzman personellerin katılımı ile gerçekleştirildi.

İşyurtları Kurumu, hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olması veya meslek sahibi olanların mesleklerinin geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetler yürütmektedir. Bu çerçevede 50 binden fazla hükümlü ve tutuklu, 180’den fazla işkolunda mesleki faaliyette bulunmaktadır. Hükümlüler ve tutuklular çalışarak meslek öğrenmekte veya mesleki bilgilerini geliştirmekte ayrıca sigortaları yaptırılmakta ve ücret ödenmektedir.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), tıbbi cihaz sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin gelişmesini desteklemek ve milli sağlık politikalarının belirlenmesinde sektörün temsilciliğini üstlenmek amacıyla 2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Sendika başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere farklı bakanlık ve kurumlarla işbirliği içinde mesleki ve sosyal faaliyetler yürütmektedir.

İşyurtları kamu ve özel sektörün talepleri çerçevesinde üretimler gerçekleştirmektedir. Ayrıca özel sektörün ihtiyaç duyduğu personelin temini için mesleki eğitim uygulamaları yapmaktadır. İşyurtları Kurumu hükümlü ve tutukların niteliklerini artırmak amacıyla yenilikçi üretimlere yönelik çalışmalar yapmaya başlamıştır.

İşyurtları Kurumu çalışmalarını hem nicelik hem nitelik olarak güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda şu çalışmalar yapılmaktadır:

 • İşyurdu sayısının artırılması,
 • Çalışarak meslek eğitimi alan hükümlü ve tutuklu sayısı artırılması,
 • Hükümlü ve tutukluların çalıştıkları gün sayısı artırılması,
 • İşbirliği yapılan özel sektör sayısının artırılması.
 • Tarım, hayvancılık, mobilya ve endüstriyel üretim alanlarında yaptığı çalışmaların niteliğinin artırılması,
 • Üretimde kullanılmak üzere güneş enerjisi ve biyogaz enerjisine yönelik yatırımlar gerçekleştirilmesi,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle hükümlü ve tutukluların istihdamına yönelik işbirliğinin artırılması.


 • İşyurtları Kurumu ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaç duyduğu sertifikalı personelin yetiştirilmesi için iş birliği yapmaktadır. 30 hükümlü ve tutuklunun eğitimi ile başlayan süreç diğer hükümlü ve tutukluların eğitimi ile devam edecektir. SEİS tarafından eğitime katılacak olanlardan bir eğitim ücreti alınmayacaktır.

  15 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bir takım koşulları yerine getirmesi istenmektedir.

  Tıbbi Cihaz sektöründe faaliyet gösteren ve yetkilendirilmek isteyen tüm işletmelerde, sorumlu müdür ile satış ve tanıtım ve klinik destek faaliyetlerini yürüten personelin eğitim alarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Bir kişi sadece bir şirketin sorumlu müdürü olabilmektedir.

  Tıbbi cihaz işletmelerinde sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ve klinik destek elemanı olarak çalışabilmek için yetkilendirilmiş Kurumların düzenlediği eğitimleri almak, sınavdan başarıyla geçmek ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurarak yeterlilik belgesini almak gerekmektedir.

  Bir başka ifade ile Yönetmelik gereğince tıbbi cihaz satışı yapan tüm işletmelerin belgeli bir Sorumlu Müdür, en az bir Satış ve Tanıtım Elemanı ve faaliyet konuları gerektiriyorsa Klinik Destek Elemanı bulundurması zorunlu hale gelmiştir.