Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Alanında Hükümlü Eğitimleri Başladı

Başkanlık22 Mart 2018 Perşembe

Ceza infaz Kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen ‘Sorumlu Müdür', 'Satış ve Tanıtım Elemanı' ve 'Klinik Destek Elemanı' yetiştirme eğitimleri başladı.

Adalet Bakanlığı ile hükümlülerin tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi konusunda yetkili kuruluş olan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası arasında 2018 yılı Şubat ayı içerisinde bir protokol imzalanmış ve akabinde eğitim almak için uygun koşulları sağlayan hükümlüler belirlenmişti. 22 Mart 2018 tarihi itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle verilen eğitimler başladı. Eğitimlere ilk aşamada yüksekokul ve fakülte mezunu yirmi hükümlü katılıyor.

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi Cihaz sektöründe faaliyet gösteren ve yetkilendirilmek isteyen tüm işletmelerde sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ve klinik destek elemanı olarak çalışabilmek için yetkilendirilmiş kurumların düzenlediği eğitimleri almak, sınavdan başarıyla geçmek ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurarak yeterlilik belgesini almak gerekiyor.

Hükümlülerin bu belgeye sahip olmalarının, salıverilmelerinden sonra istihdam olanaklarına önemli katkıda bulunacağını değerlendiren İşyurtları Kurumu, gerekli koşulları sağlayan hükümlülerin bu yeterlilik belgesini alabilmeleri için bulundukları ceza infaz kurumlarında internet üzerinden ücretsiz olarak eğitime katılmaları ve sınava girmeleri konusunda Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile işbirliği yapıyor.