İşyurtları Kurumunda Kurumsal Kimlik İle Stratejik Gelişim Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

Başkanlık11 Nisan 2018 Çarşamba

Adalet Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumların; Kurum kültürüne, iç değerlerine uygun, yakın ve uzak hedefleri paralelinde, genel ve özel amaçları da göz önünde bulundurularak belirli bir kurumsal kimlik altında toplanması amacıyla Bakanlık tarafından başlatılan çalışma kapsamında İşyurtları Kurumunun, organizasyon yapısı, vizyonu ve misyonu, tanıtım ve halkla ilişkiler stratejileri, görsel yapısı gibi birtakım özellikler bakımından yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Tahir Hırslı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bülent Kayaş, Strateji Geliştirme Dairesi Tetkik Hâkimi Abdurrahman Sert, Strateji Geliştirme Dairesi Tetkik Hâkimi Gülşen Kandemir, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Murat Ünlü ve diğer Kurum personeli ile ilgili alanda faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri hazır bulundu.

10 Nisan 2018 tarihinde İşyurtları Kurumu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İşyurtları Kurumunun tanıtımı, amaçları, kısa ve uzun vadeli hedefleri, yürütülen ve planlanan projeleri gibi konular Başkan Murat Atan tarafından genel hatlarıyla sunuldu ve kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarının geliştirilmesi ile kurumun ana misyonuna uygun stratejiler, iletişim ve halkla ilişkiler konularında kurumsal politikaların daha profesyonel bir hale getirilmesi konularında katılımcılardan görüşler alındı.