Mali Uygulamalar, Mevzuat Ve İşyurdu Çalışmaları Hakkında Saymanlara Alanında Her Biri Uzman Eğiticiler Tarafından Eğitim Verildi

Başkanlık18 Aralık 2014 Perşembe

24 Kasım- 3 Ocak 2014 tarihleri arasında, ceza infaz kurumları ve personel eğitim merkezlerinin saymanlık biriminde çalışan 550 personele mali uygulamalar, mevzuat, kamu ihale uygulamaları ve işyurdu çalışmaları hakkında Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görevli uzmanlar tarafından hem teorik hem uygulamalı eğitim verildi. Seminere; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Dr.Vehbi Kadri Kamer, Kontrolörler Kurulu Başkanı Yusuf Kenan Çağlar, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığında görevli şube müdürleri, adalet uzman yardıncıları ve uzman personel katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Yıldırım; ceza infaz kurumlarında hükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal hayata hazırlanması için çok yönlü çalışmaların yapıldığını, hükümlülerin ceza infaz kurumundan salıverilmelerinden sonra iş sahibi olabilmeleri için eğitim çalışmalarının ve meslek edindirme faaliyetlerinin son derece önemli olduğunu, Ülkemizde bulunan 243 işyurdu müdürlüğü aracılığı ile bu çalışmaların planlı bir şekilde yerine getirildiğini, işyurtlarında 30.000 civarında hükümlünün çalıştığı dikkate alındığında ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların önemli bir kısmına çalışma olanağının sunulduğunu, işyurtları kurumunun Ülkemiz ve infaz sistemimiz için çok önemli bir kurum olduğunu, bu kurumun değişen koşullara göre gelişmeleri takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Genel Müdür Yıldırım konuşmasına devam ederek, infaz çalışmalarında mevzuatın güncel tutulmasına önem verdiklerini, bu amaçla görevde yükselme konusunda önemli düzenlemelerin yapılarak her unvanda görevde yükselme esaslarının düzenlendiğini, 2015 yılının Ocak ayı itibariyle Maliye Bakanlığının kamu kurumları için oluşturduğu SAY 2000 programının uygulanacağını, iki aşamadan oluşan eğitim programının ilk bölümünde bu program hakkında ikinci bölümünde mali mevzuat konusunda bilgi verileceğini, semineri düzenleyenlere, eğitimci olarak katılanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Seminerde konuşma yapan İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Vehbi Kadri Kamer; 1997 yılında kurulan işyurtları sistemini kuran ve bugünlere gelmesini sağlayanlara teşekkür ettiğini, işyurtları sisteminin son derece iyi kurulmuş, son derece iyi teşkilatlanmış, son derece iyi hukuki ve mali alt yapısının hazırlanmış bir sistem olduğunu, bu sistemde kurum birinci müdürlerinden atölye şeflerine kadar çok sayıda kişinin görev yaptığını, bu sistemde görev yapan saymanların mali uygulamalardan kamu ihale uygulamalarına kadar çok çeşitli alanlarda çalışma yaptığını, bu çalışmaların son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada işyurdu çalışmalarından istihdam olanaklarına dikkat edilerek olabildiğince fazla sayıda hükümlünün yararlanması, yapılan üretimin veya verilen hizmetin üniversitelerle ve özel sektörle işbirliği içinde sürekli geliştirilmesi, taahhütlerin zamanında ve istenilen kalitede yerine getirilmesi, ürünlerin sağlamlık, estetik ve ekonomik olmasına özen gösterilmesi, çalışan sağlığına ve iş güvenliğine önem verilmesi, işyurdu çalışmalarının tanıtımının hükümlerin topluma kazandırılmasının öneminin ilgili kurumlar ile toplum anlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sözlerine bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının, bölgesel değerlendirme toplantıların ve işkolu değerlendirme çalıştaylarının artarak devam edeceğini ifade ederek devam eden Kamer, işyurdu çalışmalarının uluslararası ve ulusal gelişmeleri, teknolojiyi, istihdam olanaklarını, ülkenin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanacağını, politikaların ve stratejilerin bu kapsamda sürekli dinamik tutulacağını belirtti.