İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Konusunda Uluslararası Standartlara Uygun Çalışmalar Yapılıyor

Başkanlık7 Ocak 2015 Çarşamba

1997 yılında kurulan işyurtları sistemi bugün itibariyle 242 işyurdunda çalışmalarına devam etmektedir. 31.000 hükümlünün çalıştırılıp bu sistemde iş güvenliği ve çalışan sağlığına azami derecede önem verilmekte, bu konuda ulusal ve uluslar arası kurallara uyulmaktadır.

2014 yılı İşyurtları Kurumu için iş güvenliği ve çalışan sağlığı yılı olarak kabul edilmiş, bu alanda örnek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;

  • 60 iş güvenliği uzmanı yetiştirilmiş,
  • İşyurtlarında iş güvenliği ve çalışan sağlığı ile ilgili çalışmaları koordine etmek üzere bir iş güvenliği uzmanı “İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü” olarak belirlenmiş,
  • İşyurtlarımızda iş güvenliği ve çalışan sağlığı konusunda genel stratejiyi belirlemek üzere 7 kişilik uzman grup oluşturulmuş,
  • 270 atölye şefine, 44 iş güvenliği uzmanına, 240 muhasebe yetkilisine iş güvenliği ve çalışan sağılığı konularında eğitim verilmiş,
  • 80 ceza infaz kurumunun iş güvenliği ve çalışan sağlığı konusunda “risk analizleri” yapılmış,
  • İş güvenliği ve çalışan sağlığı konusunda iki çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Ceza infaz kurumlarda yürütülen işyurdu faaliyetlerinde öncelikli olarak iş güvenliğine ve çalışan sağlığına dikkat edilmekte, bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeler takip edilmekte, bu alandaki mevzuat hükümlerine dikkatle uyulmaktadır.