8. Ceza İnfaz Kurumları Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Başkanlık11 Şubat 2015 Çarşamba

Ceza infaz sistemi uygulamalarını değerlendirmek amacıyla 21-23 Ocak 2015 tarihleri arasında "Etkin İyileştirme Güvenli Kurum Yıllık Değerlendirme Toplantısı” Afyon’ da düzenlendi. Toplantının açılışına; Afyonkarahisar Valisi Sayın Hakan Yusuf GÜNER, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz YILDIRIM, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bayram ERAY, Afyonkarahisar Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Şahap MUTLU, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın Fikret KARAÇORLU, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcıları Sayın Ali YILDIZ, Burhanettin ESER ve Mehmet Fatih BELVİRANLI ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Tetkik Hâkimleri, Kontrolörler Kurulu Başkanı, şube müdürleri, adalet uzman yardımcıları ve ceza infaz kurumları müdürleri katıldı.

İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Dr.Vehbi Kadri Kamer toplantıda yaptığı konuşmada; Ülkemizde kurulan işyurtları sisteminin hükümlülerin topluma kazandırılmasında gerçekleştirdiği örnek uygulamalar bakımından Dünyaya model olduğunu, bu kapsamda, hükümlülere bir yandan ceza infaz kurumlarında oluşturulan atölyelerde, diğer yandan kamu kurumları ile yapılan protokol kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında, başka bir yandan özel sektör ile yapılan protokollerle özel sektörün ceza infaz kurumunda kurduğu atölyelerde çalışma imkânının sunulduğunu ifade etti.

Kamer konuşmasında, hükümlülerin işyurtlarında çalışması sonucu ücret aldıklarını, sigortalarının yapıldığını, mesleki tecrübelerinin arttığını, başta çalışma disiplini ve iletişim olmak üzere sosyal alanda birçok beceri kazandıklarını belirtti.

2014 yılında işyurtlarında yaklaşık 2,5 milyon saat çalışmanın gerçekleştirildiği ifade ederek konuşmasına devam eden Kamer, hükümlülerin işyurtlarında çalışma konusunda istekli olduklarını ve memnuniyet duyduklarını bu çalışmanın sonucunda ceza infaz kurumlarının birer üreten kurumlar ve sosyal alanda katma değer oluşturan kurumlar haline geldiklerini vurguladı.

Toplantının ikinci günü işyurdu müdürlükleriyle gerçekleştirilen çalıştayda; 2014 yılında işyurdu müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, 2015 yılında yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hükümlülerin rehabilitasyonunda sağlanan gelişmeler ile ceza infaz kurumlarından salıverme sonrası istihdamları konusundaki faaliyetler, teknoloji alanındaki son ilerlemeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile olan çalışmalar, tanıtım faaliyetleri, organik tarımcılık ve hayvancılık çalışmaları ile atıkların geri dönüşüm çalışmaları görüşüldü.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Kamer, işyurtlarının son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu, ürünlerinden ve hizmetlerinden büyük bir memnuniyet duyulduğunu, bu anlamda 2015 yılında başta araştırma ve geliştirme çalışmaları olmak üzere her alanda yatırımların ve çalışmaların artarak devam edeceğini ifade ederek çalışmalarda katkısı olanlara teşekkür etti