Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Atölyelerdeki İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı İle İlgili Çalışmalar İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığında Yapılan Toplantıda Değerlendirildi

Başkanlık10 Temmuz 2015 Cuma

Ceza infaz kurumlarında bulunan işyurtlarında meslek eğitimi çalışmaları ile birlikte iş güvenliği ve çalışan sağlığına en üst derece önem verilmekte, bu konudaki ulusal ve uluslararası standartlar takip edilmektedir. Bu kapsamda; işyurtlarındaki iş güvenliği ve çalışan sağlığı ile ilgili çalışmaları değerlendirmek amacıyla sekiz ceza infaz kurumunda görev yapan ve “iş güvenliği sertifikasına” sahip personel ile 15 Haziran 2015 tarihinde İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda, 2015 yılı sonuna kadar ceza infaz kurumlarımızda görev yapan iş güvenliği sertifikasına sahip personelimiz tarafından 1.000 ceza infaz kurumu personeli ile 4.000 hükümlü ve tutukluya iş güvenliği ve çalışan sağlığı konusunda eğitim verilmesine, bu amaçla eğitim müfredatının hazırlanmasına, her kurum için atölye sayısı dikkate alınarak eğitim programlarının ayrı ayrı oluşturulmasına, eğitim sonunda eğitime katılan personel ve hükümlü ve tutuklular için değerlendirme anketi yapılmasına karar verildi.