Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu “uluslararası Yaklaşımlar” İstanbulda Yapıldı

Başkanlık10 Aralık 2015 Perşembe

8-10 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu “Uluslararası Yaklaşımlar” gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmaları; Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Adem Sözüer, CEP Üyesi Sayın Gerry Mcnally ve EUROPIRIS Üyesi Sayın Zivile Mikenaite tarafından yapıldı.

Sempozyumda; Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik I (Ceza Hukuku Bakımından), Dünya’da Çeşitli Denetimli Serbestlik Uygulama Örnekleri, Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik II (Denetimli Serbestliğin Tarihsel Kökenleri ve Felsefesi Üzerine), Denetimli Serbestlikte Tedavi Hizmetleri, Denetimli Serbestlikte Eğitim ve İyileştirme Çalışmaları ile Bazı Denetimli Serbestlik Uygulamaları I, Denetimli Serbestlik ve Bilişim Hizmetleri Çalıştayı, Denetimli Serbestlikte İnanç ve Değerler I, Ceza İnfaz Kurumlarında Eğitimde İyileştirme, Tedavi Hizmetleri Çalıştayı, Denetimli Serbestlikte İnsan Kaynakları ve Bilimsel Çalışmalar, Denetimli Serbestlikte Eğitim ve İyileştirme Çalışmaları II, Denetimli Serbestlik ve Bilişim Hizmetleri, Denetimli Serbestlikte Çocuk ve Ergenler I, Denetimli Serbestlikte Sivil Toplum ve Gelecek Projeksiyonu, Denetimli Serbestlikte Çocuklar, Ergenler ve Mağdurlar II, Denetimli Serbestlikte İnanç ve Değerler II, Denetimli Serbestlikte Sosyolojik Yaklaşımlar konulu oturumlar gerçekleştirildi.

Sempozyum’da “Türkiye'de Denetimli Serbestlik Sisteminin Kuruluşu ve Gelişimi” konusunda tebliği sunan İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Vehbi Kadri Kamer; Ülkemizde denetimli serbestlik sisteminin kurulma nedenleri, denetimli serbestlik sistemin kurulması için yapılan çalışmalar, 10 yıl içinde denetimli serbestlik sisteminde gerçekleştirilen değişiklikler, sayısal verilerle Ülkemizde denetimli serbestlik isteminin geldiği durum, Avrupa uygulamaları ile denetimli serbestlik sistemimizin karşılaştırılması konuları hakkında bilgi verdikten sonra, 42 Avrupa Birliği Ülkesinde 2013 yılında toplam 1.621.718 yükümlünün denetimli serbestlik altında alındığını, 1.184.791 yükümlünün denetiminin sona erdiğini, 100.000 nüfus içinde denetim altına alınan kişi sayısının 250.1 olduğunu, yine 100.000 nüfus içinde denetimi tamamlanan kişi sayının 175.2 bulunduğunu, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 2.145.289 yükümlünün denetimli serbestlik altında olduğunu, denetimli serbestlik altında olanların % 10.7’sini kadınların, % 5.8’inin çocukların ve % 13.6’sını yabancıların oluşturduğunu, Fransa, Almanya, İngiltere ve Polonya’da denetimli serbestlik uygulamalarının yoğun bir şekilde gerçekleştiğini, hüküm sonrası denetimli serbestlik uygulamalarında kamusal yaptırımlar ile koşullu salıverme sonrası denetimin ön plana çıktığını, Ülkemizdeki denetimli serbestlik ile ilgili sayısal veriler ile Avrupa Birliğine Üye Ülkelerdeki denetimli serbestlik ile ilgili sayısal veriler karşılaştırıldığında Ülkemizde kurulan denetimli serbestlik sisteminin kısa zaman içinde kurumsal bir yapıya ulaştığını, gerek soruşturma aşamasında, gerek kovuşturma aşamasında ve gerekse mahkemece verilen hükümden sonraki aşamada sürdürülen denetimli serbestlik çalışmaları ile birbirini tamamlayan ve destekleyen, bu anlamda suça sürüklenen bireylerin rehabilitasyonu diğer ifade ile topluma kazandırılması konusunda etkili çalışmalar sürdüren bir sistem olduğunu, bu sistemde madde bağımlılarının rehabilitasyonu, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması, suçtan zarar görenlere verilen psiko-sosyo destek ve maddi yardım, mahkemelere hazırlanan sosyal araştırma raporları ve salıverme öncesi raporlar, gerek hapis cezasına seçenek tedbirler, gerek hapis cezasının ertelenmesinde yükümlülükler, gerekse koşullu salıverme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında belirlenen yükümlülüklerin infazı ile hükümlülerin topluma kazandırılması, toplumun korunması, mağdura verilen zararın giderilmesi konularında önemli çalışmalar yaptığını, denetimli serbestlik, mevzuatı, eğitim almış personeli, gerçekleştirdiği uluslararası projeleri, uyguladığı psiko-sosyal programları güçlü ve örnek bir sistem olduğunu ifade etti.