Ceza İnfaz Kurumlarına Birinci Müdür Olarak Atanan Yöneticilere Yönelik “vizyoner Liderlik Eğitimi” Düzenlendi.

Başkanlık30 Aralık 2015 Çarşamba

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde ceza infaz kurumlarına birinci müdür olarak atanan personele yönelik 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında “Vizyoner Liderlik Eğitimi” düzenlendi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım tarafından açılışı konuşması yapılan eğitime otuz ceza infaz kurumu birinci müdürü katıldı.

Eğitimde konuşma yapan İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Vehbi Kadri Kamer; ceza infaz kurumlarının temel amacının çeşitli nedenlerle suça sürüklenen bireylerin topluma kazandırılması olduğunu, bu kapsamda ceza infaz kurumlarında yürütülen temel eğitim, meslek eğitimi, psiko-sosyal programlar ve aile eğitimi çalışmalarının önemli olduğunu, Dünyada bu alanda çok sayıda çalışma ve araştırma yapıldığını, gerek Birleşmiş Milletler gerekse Avrupa Konseyince bu alanda yayınlanmış çok sayıda tavsiye kararı bulunduğunu, Ülkemizde bu alanda önemli çalışmaların gerçekleştiğini ve bu çalışmaların artarak devam edeceğini, işyurtları çalışmalarında önemli bir başarının elde edildiğini, gerek meslek öğrenen kişi sayısı, gerek öğrenilen meslek çeşitliliği, gerek ürünlerin kalite ve estetiği, gerek kamuoyu desteği dikkate alındığında bu alanda örnek çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade ederek ceza infaz kurumlarına birinci müdür olarak atanan yöneticilere görevlerinde başarılar diledi.