İşyurtları Kurumu 2016 Yılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Eylem Planı Hazırlandı

Başkanlık10 Şubat 2016 Çarşamba

İşyurtları Kurumu "2016 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı" ceza infaz kurumlarında görev yapan "iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımızın" katıldığı toplantı ile hazırlandı.

Eylem Planında; ceza infaz kurumlarımızda görev yapan 135 iş sağlığı ve güvenliği uzmanımıza verilecek eğitim, işyurdu müdürlüklerinin iş sağlığı ve güvenliği risk analizlerinin yapılması, bu alanda üniversiteler ve kamu kurumları ile işbirliğinin geliştirilmesi, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığında Danışma Kurulunun oluşturulması, değerlendirme toplantılarının yapılması konuları yer aldı.