Daire Başkanı


Dr.Vehbi Kadri KAMER

İşyurtları Kurumu Daire Başkanı


    1991 yılında hakim adayı olarak göreve başladıktan sonra sırasıyla Karlıova (Bingöl), Kocaali (Sakarya), Siverek (Şanlıurfa) ve Karaburun (İzmir) Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulunduktan sonra 2001 yılında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Tetkik Hakimi olarak atandı. 2005 yılında Denetimli Serbestlik Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanı oldu. 2014 yılında İşyurtları Kurumu Daire Başkanı olarak atandı.

    2003-2004 yılları arasında “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi” konusunda yüksek lisans, 2010-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesinde "Ceza İnfaz Kurumlarının ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin Suça Sürüklenen Çocukların Toplumsallaşmasındaki Rolü" konusunda doktora çalışmasını tamamladı.

    2002 yılında “Ceza ve Tedbir Kararlarının İnfazı ve Cezaevi İdaresi”, 2003 yılında “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İzleme Kurulları El Kitabı” ile “İnfaz Hukuku ve Cezaevi İdaresi”, 2004 yılında “Doktrinde ve Uygulamada İnfaz Hâkimliği Kurumu”, 2005 yılında “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ile Cezaevi İdaresi” ile “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ile Cezaevi İdaresi El Kitabı”, 2007 yılında “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı” ile “Denetimli Serbestlik Kararlarının İnfazı”, 2017 yılında “Kriminoloji” (Suç Sosyolojisi) isimli kitapları yayınlandı. 2005 - 2014 yılları arasında “Sesleniş Gazetesinin” Yayın Kurulu Üyeliğinde bulundu.

    “Adalet Dergisi”, “Türkiye Adalet Akademisi Dergisi”, “Türkiye Barolar Birliği Dergilerinde” on sekiz makalesi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan “Sesleniş Gazetesinde” yetmişüç “Denetimli Serbestlik Dergisinde” onbeş yazısı yayınlandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan on kitabın editörlüğünü yaptı.

    “Ceza Hukuku”, “Ceza İnfaz Kurumları” ve “Denetimli Serbestlik Sistemi” konularında yirmibir sempozyum, kongre ve seminere katıldı. Altı ulusal ve uluslar arası projede görev aldı.

    Türkiye Adalet Akademisi’nde “ceza infaz kurumlarının yönetimi”, “denetimli serbestlik sistemi” ve “çocuk hukuku” konularında ders verdi. Seminer, konferans ve kongrelerde ellidokuz tebliğ sundu. Uluslar arası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu Danışma Kurulu Üyeliği ile Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumunda Bilim Kurulu Üyeliği yaptı.

    “Yargı Sistemi”, “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi” ve “Denetimli Serbestlik” konularında çalışmalar yapmak üzere Avusturya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, İsveç, İsviçre, İspanya, Macaristan, Portekiz, Bosna ve Hersek ve Kırgızistan’da incelemelerde bulundu.

    Yurtdışında yabancı dil eğitimi almış olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Hızlı Menü