Yüksek Kurulun Görevleri

İŞYURTLARI KURUMU YÜKSEK KURULUNUN GÖREVLERİ

1- İşyurtlarının genel amaç ve politikalarını belirlemek,

2- İşyurtları Kurumunun bütçesini onaylamak,

3- İşyurtlarını kurmak veya kaldırmak,

4- Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma esas ve usullerini belirlemek,

5- 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince, serbest işçiler çalıştırmak,

6- Serbest işçi ücretlerini belirlemek ve işten çıkarılmalarına karar vermek,

7- Personel ve hükümlülere prim ödeme esas ve usullerini belirlemek,

8- Personel, işçi ve hükümlülere kâr payı ödenmesine ilişkin önerileri karara bağlamak,

9- İşyurtları faaliyetlerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakan'a önermek,

10- İşyurtlarının yıllık iş program ve projeleri, bütçeleri, ek bütçeleri, faaliyet raporu ve netice hesaplarını onaylamak veya reddetmek,

11- İşyurtlarına kaynak tahsisi ve birinden diğerine kaynak aktarması yapılmasına karar vermek ,

12- Genel Bütçeden aylık kadrolu personelin işyurdunda çalıştırılmasını karara bağlamak,

13- İşyurtları Kurumu ile işyurtlarının paralarının yatırılacağı bankaları belirlemek.

Hızlı Menü